За нас

 

   Компанијата е основана на 23.08.2002 год. почнувајќи со 500 литри млеко, па се до денес кое достигна до 20 000 литри на ден, од кој е во подем компанијата да преработува
50 000 литри сирово млеко во една смена.


Оснивачи:
   - Василослки Владо - машински инжињер , сопственик

   - Василоска Роза - технолог, раководител на производство

Фамилијарното макотрпно работење вроди голем успех во 12 годишното работење. Млекара МИКИ Доо стана една од водечките компании во Македонија за откуп на сирово млеко и паковање во готов производ.