Пастеризирано млеко


Нај квалитетното млеко добиено од специјално изработени еколошки фарми, веќе следното утро доставено кравјо свежо млеко до крајните корисници. Богато е со протеини, со високо биолошка вредност, калциум и витамини кои претставуваат неопходна потреба за здрав живот.